Slobodan Markićević
Heroja Radovanovića 11
Požega 31210
Srbija
tel +38131714567
mob +381641989704
e-mail slobodan.markicevic@beotel.net

Vetroelektrane

Frekvencija pojava brzine vetra
u delovima Srbije (%)
opširnije>>Brzina m/s Beograd Vršac Zlatibor
0,0-0,9 6,52 38,19 9,40
1,0-1,92 8,68 11,87 31,94
2,0-2,9 26,0 13,77 21,59


PRIMENA VETROELEKTRANA U PODRUČJIMA SA MALOM BRZINOM VETRA


Savremena rešenja elektrana na vetar sve su brojnija na onim lokacijama i u onim zemljama na svetu gde postoje odgovarajući potencijali energije vetra.

Na osnovu velikog broja rezultata dobijenih naučnim istrazivanjima i merenjima , sa sigurnošću mozemo tvrditi da i kod nas postoje lokacije visokih potencijala za ekonomičnu eksploataciju ove vrste energije.


TEHNIČKO – TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Prikazana vetroelektrana poseduje vetreno kolo koje se sastoji od obrtnog jezgra valjkastog oblika na kome je montirana aluminijumska rešetkasta konstrukcija, povezana i učvršćena tankim čeličnim sajlama.

Kočnica je postavljena na perifernom delu vetroturbine. Pokretna krila koja se otvaraju pri većoj brzini vetra i ojačani držači krila (ankerisani sajlama)pružaju mogućnost da se sa glavne osovine (rotora) prenese snaga. Ovo rešenje rasterećuje kačenje krila za glavu rotora.

Unutar primarne konstrukcije, montirana je pokretna podkonstrukcija sa trapezastim krilima izrađenim od savitljivih PVC materijala.
Pokretni mehanizam, kao sastavni deo podkonstrukcije omogućava otvaranje i zatvaranje krila na zadatoj brzini vetra, promenu koraka i regulaciju broja obrtaja pri različitim brzinama. Ovaj mehanizam takođe obezbeđuje maksimalno smanjenje udarnih površina pri olujnim vetrovima i zaštitu od havarija.


Krila su širom stranom trapeza montirana na periferiji turbine što daje veći stepen iskorišćenja.
Na suprotnoj strani, krila su odmaknuta od jezgra u cilju slobodnog protoka vazduha u ovom delu konstrukcije i sprečavanja vrtloga.
 

Na težištu krila u istoj ravni nalazi se remenica vetrenog kola, pokretni mehanizmi za otvaranje krila i konstruktivni delovi kola.
Prenos energije sa vertenog kola na generatore, vrši se zupčastim kaišom ili lancom.
 Laka konstrukcija vetrenog generatora i velike površine na periferijskim delovima krila , uslovljavaju start vetrenog kola kod brzine vetra od 1m/s.

Obzirom da kontinentalni vetrovi imaju male brzine, a najduže trajanje, ove vetrene turbine su najprimenljivije za ta područja.
Time se postiže dobijanje manje količine energije, ali mnogo veći broj radnih sati ( prilog-tabela br 1).