Konstrukcija

Konstrukcija

Prikazana vetro turbina poseduje vetreno kolo koje se sastoji od obrtnog jezgra valjkastog oblika na kojem je montirana aluminijumska rešetkasta konstrukcija, spregnuta i učvršćena tankim čeličnim sajlama.

I pored upotrebe lakih materijala i tankih sprega ova konstrukcija je izgrađena tako da bude izuzetno čvrsta i stabilna. Krila su širom stranom trapeza montirana na periferiji turbine što daje veći stepen iskorišćenja. Na suprotnoj strani, krila su odmaknuta od jezgra u cilju slobodnog protoka vazduha u ovom delu konstrukcije i sprečavanja vrtloga.

Pokretna krila

Pokretna krila

Unutar primarne konstrukcije, montirana je pokretna podkonstrukcija sa trapezastim krilima izrađenim fleksibilnih PVC materijala.

Pokretni mehanizam, kao sastavni deo podkonstrukcije omogućava otvaranje-zatvaranje krila na zadatoj brzini vetra, promenu koraka i regulaciju broja obrtaja pri različitim brzinama. Ovaj mehanizam menja ugao krila i tako maksimalno  umanjuje udarne površine pri olujnim vetrovima čime se konstrukcija štiti od havarija

Dva generatora

Dva generatora

Vetroturbina poseduje dva generatora primarni i sekundarni. Na težištu krila u istoj ravni nalazi se remenica primarnog generatora vetrenog kola, koja je velikog prečnika i ima direktan prenos na generator. Pokretna krila koja se otvaraju pri većoj brzini vetra i ojačani držači krila ankerisani sajlama pružaju mogućnost da se sa glavne osovine (rotora) prenese snaga na sekundarni generator. Centralno kućište (gondola) u kome je smešten generator, multiplikator i kočnica ne nalazi se na osovini kola već je izmešten u donjoj zoni. Sekundarni generator, multiplikator su konstruisani u linernom polju. Ovo rešenje daje mogućnost da sama turbina bira pravac vetra.

Efikasnost

Efikasnost

Laka konstrukcija vetrenog generatora i velike površine na periferiskim delovima krila, uslovljavaju start vetrenog kola kod brzine vetra od 1m/s. Pri tim malim vrzinama vetra primarni generator prihvata energiju i prenosi je bez opterećenja. U tom režimu rada sekundarni generator nije aktivan i ne opterećuje sistem. Tek pri brzinama većim od 5m/s aktivira se senkundarni generator. Ispitivanjem trajanja vetra na određenim lokacijama pokazuje da najduže trajanje vetra je sa brzinama vetra od 1m/s do 5m/s. Ova turbina može da pokupi svu tu energiju jer ima start već od 1m/s što nijedan drugi tip turbine nema.

Efikasnost

Uklopljena u prirodu

Pokazalo se da turbina oplemenjuje prirodnu sredinu, a to dokazuju ptice koje su u konstrukciji napravile gnezdo, položile jaja i izvele mladunce. Ovo demantuje udruženja i organizacije koje tvrde da vetrenjača plaši ptice.